WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2019
Jęczmień ozimy 2019
Żyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Bobik 2019
Groch siewny 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2017 województwo opolskie
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Żyto ozime 2017 województwo opolskie
Pszenżyto ozime 2017
Jęczmień ozimy 2017
Groch siewny 2017
Soja 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki PDO w województwie opolskim za lata 2016-2018