WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2017 województwo opolskie
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Żyto ozime 2017 województwo opolskie
Pszenżyto ozime 2017
Jęczmień ozimy 2017
Groch siewny 2017
Soja 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki PDO w województwie opolskim za lata 2015-2017